Länk till stadgar för Brunekulle samfällighetsförening:


https://brunekulle.nu/dokument/Stadgar_Brunekulle.pdf

Protokoll från föreningsstämma 220425, klicka på länken nedan:


Klicka här