Fixardag 23/10 2022 kl 10.00


Vi ser fram emot att ses vid lekpatsen.

det skall röjas sly, gräs klippas, plockas skräp i området, underhålla lekplatsen m.m.

Har ni spillvirke hemma så ta gärna med det så kan våra barn bygga med det under tiden.


Har ni verktyg/hjälpmedel tex. skottkärra, räfsa, kratta, sopborste och sekatör etc.


Som avslutning grillas korv.

Ny styrelse

I samband med föreningsstämman 25 april valdes en ny styrelse. Se protokollet från stämman under "Stadgar & Protokoll".