Protokoll från årsstämma finns nu tillgängligt.

Se "Stadgar & Protokoll"

Ny styrelse

I samband med föreningsstämman 23 april valdes en ny styrelse. Se protokollet från stämman under "Stadgar & Protokoll".