Gräsklippning

Snart kommer gräset på våra ängar och längs våra vägkanter att slås.

Fixardag hösten 2022

Vi ser fram emot att ses till hösten igen i samband med fixardagen!

Ny styrelse

I samband med föreningsstämman 25 april valdes en ny styrelse. Se protokollet från stämman under "Stadgar & Protokoll".