Brunekulle Samfällighetsförening


Samfällighetsföreningen äger och förvaltar våra gemensamma grönområden & vägar (Skrea ga:20)


Samfällighetsföreningen bildades 2019. Varje år i april månad hålls en föreningsstämma där en styrelse väljs för samfällighetsföreningen. Styrelsens uppdrag är att efter bästa förmåga utveckla vårt bostadsområde och se till att området underhålls. Det är viktigt att alla medlemmar hjälps åt att hålla efter Brunekulle. Styrelsen håller regelbundna möten.


Sedan föreningsstämman april 2023 ser styrelsens sammansättning ut som följande:

Ordförande   Mirko Slijepcevic

Sekreterare   Marie Svensson

Kassör          Anders Nilsson

Ledamot        Andreas Nilsson

Ledamot        Sandra Sundfalk

Suppleant      Kent Mossheden

Suppleant      Johan Tryggvesson


styrelsen@brunekulle.nu


Områdesansvariga:

Grönområde/lekplats

Niklas Karlsson

gront@brunekulle.nu


Vägar/gatubrunnar

Oscar Brosved

vagar@brunekulle.nu


Valberedningen

Att vara med i styrelsen är roligt och händelserikt. Du lär dig mycket om hur vår samfällighet fungerar och är med och beslutar om hur området skall formas för framtiden. Är du nyfiken på att ställa upp i styrelsearbetet? Skicka iväg en intresseanmälan till styrelseberedningen, Susanne Brosved, valberedningen@brunekulle.nu


OBS! Det är viktigt att du som flyttar/säljer din bostad (villa) meddelar detta till styrelsen så att utskick går till rätt mottagare. Det samma gäller för områdets Bostadsrättsföreningar- meddela Samfällighetsföreningen kontaktinformation till er nya styrelse.Lite om vägarnas namn på Brunekulle


Lärftvägen – lärft är en vävteknik där tygerna är tätvävda i tuskaft främst vita linnetyger och bomullstyger ex på tuskaft är bäckeböljaBingevägen- binge är en gammal stickteknik med dubbla garn. Båda ändarna på garnet används.

Vadmalsvägen – vadmal är vävt tyg av ylle som valkas ihop av vatten och rörelse


Opphämtavägen – opphämta är en vävteknik där mönsterinslaget lägger sig ovanpå bottenbindningen


Drällslingan –dräll är en vävteknik som ger ett karaktäristiskt rutmönster, som linnedukar
FÖRRÄTTNINGSKARTA FÖR SKREA GA:20

(OMRÅDET SOM SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÄGER OCH FÖRVALTAR)

.